Psychoterapia

Jak uzyskać pomoc psychologa?

Czy potrzebujesz pomocy psychologa? A w jakim zakresie? Formy pomocy psychologicznej mogą być różne – nie jest to jedynie psychoterapia czy konsultacja psychologiczna – jak zwykło uważać wiele osób. Choć psychoterapia jest jedną z najważniejszych obszarów pracy psychologa, to pomoc psychologiczna przydaje się również w kilku innych obszarach:

Konsultacje psychologiczne

Odbywają się w celu zdiagnozowani problemu oraz ustalenia metod działania, które dadzą najlepsze efekty. Porady psychologiczne udzielane w ramach konsultacji to najczęściej jedna, bądź kilka sesji. Spotkania z psychologiem w ramach konsultacji odbywa nie tylko osoba z problemem lub trudnością, ale mogą one być realizowane również przez bliskim. Psycholog porady udziela na przykład również rodzinie związanej problemem alkoholowym lub bliskim osoby chorej terminalnie – porady psychologiczne mają wtedy na celu wsparcie rodziny w radzeniu sobie z problemem choroby alkoholowej lub paliatywnej.

Interwencja kryzysowa

Pomoc udzielana osobie, która doświadczyła nagłej sytuacji w wyniku której utraciła równowagę psychiczną. W ramach interwencji kryzysowej pomaga się osobom, które doświadczyły przemocy domowej, zostały napadnięte, czy brały udział w wypadku. W Polsce, ośrodki interwencji kryzysowej dostępne są potrzebującym nieodpłatnie i zgłosić można się do nich praktycznie przez całą dobę. Więcej: Czym jest interwencja kryzysowa w zakresie psychologii?

Doradztwo zawodowe

Również jest formą pomocy psychologicznej, skoncentrowanej jednak na konkretnym temacie pracy zawodowej i kariery. Z tego rodzaju pomocy psychologa korzystają osoby, które stoją przed podjęciem decyzji dotyczących dalszego rozwoju kariery. Pomoc psychologa polega wtedy na określeniu za pomocą wywiadu i narzędzi psychologicznych (testy) zdolności i cech charakteru, które predysponują osobę do pełniejszego i lepszego radzenia sobie w zawodach o określonych wymaganiach. Doradztwo zawodowe wskazuje również możliwości rozwoju określonych kompetencji.

Coaching

Można uznać za wyższy stopień doradztwa zawodowego. Coach, którym niekoniecznie musi być psycholog, choć w praktyce to właśnie psychologowie najczęściej zostają coachami, pracuje z Klientem nad tym, by uzyskał on określone cele i rezultaty w życiu zawodowym (i często także prywatnym), poprzez rozwój samoświadomości i pracę nad określonymi kompetencjami. Coaching polega na motywowaniu, inspirowaniu oraz wspieraniu Klienta w realizacji celów.

Psychoterapia

Najbardziej znana z metod wchodzących w skład pomocy psychologicznej. Udzielana jest osobom, które przeżywając różnorodne trudności psychologiczne nie są w stanie w pełni cieszyć się swoim życiem. Pomoc psychoterapeutyczna udzielana jest również osobom, które choć nie przeżywają trudności zaburzających ich codzienne funkcjonowanie,chcą bardziej świadomie i pełnie korzystać z życia. Psychoterapia dzieli się na dwie podstawowe metody: psychoterapia indywidualna oraz psychoterapia grupowa. Formą specjalną jest też psychoterapia par lub rodzinna, w której uczestniczy więcej osób, które jednak związane są ze sobą więzami rodzinnymi (w psychoterapii grupowej uczestniczą obce sobie osoby). Psychoterapia może być prowadzona dla osób w różnym wieku i choć najczęściej korzystają z niej dorośli, to coraz częściej zdarza się, że prowadzona jest psychoterapia dzieci i młodzieży, pomagająca młodszym osobom lepiej funkcjonować w otaczającym je świecie.