Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest – obok psychoterapii indywidualnej – drugą podstawową formą pomocy psychologicznej poprzez psychoterapię. Psychoterapia grupowa może być zarówno jedyną formą pomocy udzielaną pacjentowi, jak i może stanowić wsparcie pomocy indywidualnej.

Podczas psychoterapii grupowej dochodzi do spotkania psychoterapeuty z całą grupą pacjentów. Dla zdrowienia każdego pacjenta istotny jest tu związek emocjonalny, który tworzy się nie tylko pomiędzy pacjentem a terapeutą – jak ma to miejsce w przypadku psychoterapii indywidualnej, ale przede wszystkim, związek pomiędzy pacjentami. Niektóre teorie psychologiczne postulują nawet idee, że psychoterapia grupowa jest socjologiczną a nie psychologiczną formą pomocy.

Niezależnie jednak od tego, jak interpretowana będzie grupowa pomoc psychologiczna pod względem nomenklatury, faktem jest iż obecność innych osób podczas psychoterapii daje osobie z trudnościami możliwość uzyskania większego wsparcia, ale też może być przyczyną trudności – zwłaszcza u osób mających problemy natury społecznej. Grupa stanowi dla chorego rodzaj zwierciadła, przypominającego realne życie. W grupie pojawiają się te same emocje, które pacjent napotyka w życiu codziennym. Różnica polega na tym, że dzięki osobie terapeuty i sytuacji leczenia, grupa jest dla uczestnika terapii grupowej bezpieczna. To zaś, stwarza możliwości „wypróbowywania” nowych zachowań i uczenia się od innych pacjentów. Zalety psychoterapii grupowej leżą też w tym, że uczestnika takich zajęć zyskuje pewność, że nie jest ze swoimi problemami sam, że inni ludzie również miewają podobne trudności.

Psychoterapia grupowa – lęki pacjentów

Wielu pacjentów nie chce uczestniczyć w psychoterapii grupowej. Głównym powodem odmowy jest lęk i obawa przed oceną. Podczas psychoterapii grupowej, z naszych trudności, obaw, lęków, problemów, pacjent zwierzyć musi się nie tylko terapeucie, ale również całej grupie z którą pracuje. To może owocować obawą przed odrzuceniem, niezrozumieniem a nawet napiętnowaniem społecznym. Lęk ten będzie silniejszy u tych osób, które z tym właśnie mają trudności. Paradoksalnie więc, dla takich osób psychoterapia grupowa będzie najlepszą metodą na to, by efektywnie i szybko przepracować własne trudności.

Pokonanie lęku przed psychoterapią grupową nie jest proste, lecz jest pierwszym krokiem ku zdrowieniu.