Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna kierowana jest do jednostek, które odczuwając psychologiczny dyskomfort oczekują pomocy w przejściu przez proces radzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub zaburzeniami psychologicznymi. W psychoterapii indywidualnej, prowadzący sesje psychoterapeuta pozostaje w kontakcie terapeutycznym z pacjentem, a w sesjach uczestniczy jedynie pacjent (lub Klient – w taki bowiem sposób niektóre szkoły psychoterapii określają pacjentów, aby uniknąć oznaczania uczestnika psychoterapii jako osoby chorej).

Skuteczność psychoterapii indywidualnej

W zależności od rodzaju trudności, poprawa samopoczucia osoby uczestniczącej w psychoterapii może trwać różny czas. Różne kierunki psychoterapeutyczne różnie radzą też sobie z określonymi grupami problemów, dlatego też ważne jest, aby decydując się na uczestnictwo w psychoterapii, dobrze dokonać diagnozy problemów pacjenta (służą temu konsultacje psychoterapeutyczne) i dobrać najlepszą i najbardziej efektywną metodę pomocy osobie z trudnościami.

Efektywność psychoterapii zależy też od osoby psychoterapeuty – osoba doświadczona, która ukończyła szkolenia podyplomowe i szkolenia i która dysponuje certyfikatami uprawniającymi do prowadzenia psychoterapii, osiągnie lepsze wyniki niż psycholog bez dodatkowego przeszkolenia – niestety nadal zdarza się, że psychoterapię prowadzą osoby bez właściwego przygotowania. Do prowadzenia psychoterapii nie wystarczy zwykły psycholog. Gabinet psychoterapeutyczny musi być prowadzony przez osobę certyfikowaną przez szkołę psychoterapii.

Choć w większości przypadków psychoterapia jest skuteczną metodą pomocy psychologicznej, niestety zdarzają się sytuację, kiedy psychoterapia nie poprawi stanu pacjenta i nie doprowadzi go do wyleczenia. W niektórych sytuacjach – zwłaszcza przy problemach psychiatrycznych, psychoterapia wspomagana jest farmakoterapią i bez dodatkowych leków, sama w sobie, nie pomoże.