Psychoterapia NFZ

Depresja, nerwice, zaburzenia odżywiania, fobie itd. dotykają osoby ze wszystkich grup społecznych, niezależnie od miejsca zamieszkania, poziomu dochodów czy wykształcenia. Nie każdego jednak stać na to, by móc odwiedzić prywatny gabinet psychologiczny. W takiej sytuacji pozostaje na szczęście psychoterapia NFZ, przysługująca w ramach ubezpieczenia społecznego.

Psychoterapia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli refundowana z ubezpieczenia społecznego, nie obejmuje niestety każdej dolegliwości pacjenta. Aby móc się leczyć korzystając z ubezpieczenia, trzeba najpierw znaleźć odpowiedni ośrodek, który z NFZ ma podpisany kontrakt na leczenie psychologiczne. W ramach zaś ośrodka, musi znaleźć się specjalista zajmujący się określonym zaburzeniem. Nie jest niestety takich ośrodków dużo i psychoterapia niektórych zaburzeń – jak np. borderline, w ramach ubezpieczenia społecznego jest trudna do znalezienia.

Refundowana z NFZ psychoterapia to zarówno psychoterapia indywidualna jak i grupowa (w tym również psychoterapia rodzinna). Aby jednak móc skorzystać z psychoterapii za darmo, konieczne jest skierowanie od psychiatry bądź od lekarza pierwszego kontaktu. W praktyce więc, psychoterapia bezpłatnie przysługiwać będzie jedynie osobom, które mają spore trudności w funkcjonowaniu społecznym i osobistym. Osobom, które na psychoterapię chcą zdecydować się w ramach własnego rozwoju, niestety pozostają jedynie płatne formy psychoterapii, realizowane przez różne ośrodki terapeutyczne, w różnorodnych orientacjach i nurtach psychologicznych.