Psychoterapia – szkoły psychoterapeutyczne

W toku rozwoju psychoterapii powstało wiele szkół i kierunków psychoterapeutycznych, które różnią się między sobą zarówno sposobem rozumienia problemów psychologicznych i ich źródeł jak i metodami działania. Wiele szkół psychoterapeutycznych czerpie też z siebie nawzajem. Najbardziej popularne szkoły psychoterapii to:

Psychoterapia Gestalt

Zakłada, że każdy z nas posiada potrzebne zasoby do tego by sobie pomóc, niekiedy jednak potrzebujemy pomocy psychoterapeuty by je odkryć. Psychoterapeuta Gestalt nie dyrektywnie dąży do tego, by klient stanowił holistyczną całość, zaspokajał swoje potrzeby i realizował cele nie raniąc siebie i innych. Gestal daje dużą samoświadomość i wgląd. Terapia ta najmniej skuteczna jest w leczeniu zaburzeń uzależniania.
Więcej: Terapia-Gestalt.net

Psychoterapia krótkoterminowa

Koncentruje się na usunięciu określonych,bieżących problemów pacjenta. Często korzysta z behawioralnych koncepcji psychologicznych. W trakcie sesji pacjent doświadcza i uczy się bardziej efektywnych niż obecnie metod radzenia sobie z określoną trudnością.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Jej skuteczność polega na uczeniu pacjenta eliminowania niewłaściwych, nieefektywnych zachowań i nauce zachowań efektywnych. Podczas tej psychoterapii mniej zajmuje się psychoterapeuta źródłem problemów powstałych w dzieciństwie, a bardziej radzeniu sobie z ich konsekwencjami. Świetne wyniki psychoterapia ta odnośi w leczeniu nerwic i fobii.

Psychoterapia psychodynamiczna

Wywodzi się z psychoanalizy. Terapia psychodynamiczna najlepiej radzi sobie z pomocą osobom w depresji, ciężkich zaburzeniach psychiatrycznych, zaburzeń osobowości, stanów lękowych. W metodzie tej, działania psychoterapeuty koncentrują się na przyczynach trudności i przepracowaniu ich, czyli zrozumieniu a często ponownym przeżyciu.